Các loại tinh dầu có thuộc tính chống virus, có thể thoa thêm vào mặt khẩu trang để phòng ngừa.

🌿Các loại tinh dầu có thuộc tính chống virus, có thể thoa thêm vào mặt khẩu trang để phòng ngừa.
 
– Loại 1 (mạnh nhất): Mạnh nhất là doTERRA OnGuard
– Loại 2 (3+):
+ Melaleuca – Tea Tree (Tràm trà)
+ Eucalyptus (Khuynh Diệp)
+ Clove (Đinh hương)
+ Myrrh (Mộc dược)
– Loại 3 (2+)
+ Melissa
+ Patchouli
+ Oregano
– Loại 4 (1+)
+ Lime
+ Cinamon
+ Cassia
+ Peppermint
 
(Nguồn Modern Essentials)
———
🏷#dichbenh #doterra #tinhdauphongbenh #phongdichbenh #tinhdaubaove #benhdich #corona #phongcorona #viruscorona #cachlycorona #nguacorona #nCoV #corona #tinhdautram #tinhdauvavirus

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!
098.121.94.98