Chính sách bảo mật thông tin

 • Mục đích và phạm vi thu thập:

 • Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên website www.tinhdaumy.com bao gồm: email, điện thoại, họ tên, địa chỉ khách hàng. Đây là các thông tin mà www.tinhdaumy.com cần người dùng cung cấp bắt buộc khi mua hàng hoặc phản hồi đến chúng tôi.
 • Phạm vi sử dụng thông tin

 • Cung cấp các dịch vụ đến người dùng
 • Giao hàng theo địa chỉ mà người dùng cung cấp
 • Gửi email tiếp thị, khuyến mại về hàng hóa do chúng tôi bán
 • Liên lạc và giải quyết với người dùng trong những trường hợp đặc biệt
 • Không sử dụng thông tin cá nhân của người dùng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ với khách hàng
 • Thời gian lưu trữ thông tin

 • Dữ liệu cá nhân của người dùng sẽ được lưu trữ không thời hạn tại website.
 • Trong trường hợp người dùng muốn xóa toàn bộ thông tin về khách hàng đề nghị người dùng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ dưới đây:
 • Gửi email tiếp thị, khuyến mại về hàng hóa do chúng tôi bán
 • Liên lạc và giải quyết với người dùng trong những trường hợp đặc biệt
 • Không sử dụng thông tin cá nhân của người dùng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ với khách hàng
 • Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

 • Thông tin cá nhân của người dùng trên website https://tinhdaumy.com sẽ được chúng tôi cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của website.
 • Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của người dùng khi không có sự cho phép đồng ý từ người dùng.
 • Chúng tôi sẽ cung cấp 1 số thông tin như: tên, địa chỉ, số điện thoại cho bên dịch vụ vận chuyển khi sử dụng dịch vụ giao nhận vận chuyển.
 • Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân khách hàng, Tinh dầu Mỹ sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho khách hàng được biết.